5 กรกฏาคม 2017 - 23 สิงหาคม 2017

The Wealth Space อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ชั้น 12 (ดูแผนที่)

รับจำนวนจำกัดเพียง 12 ท่าน เท่านั้น

บัตร

บัตรหมด